Δείτε τα βίντεο σας

Το μαγευτικό Φράγμα του Θησαυρού στην Δράμα από ψηλά.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα λιθόρριπτα φράγματα στην Ευρώπη, με μέγιστο ύψος 175 μ, συνολικό όγκο σώματος φράγματος 10.000.000 μ3, με δίκτυο στοών τσιμεντενέσεων και αποστραγγίσεων συνολικού μήκους 6 χλμ., ανοικτό εκχειλιστή τριών ανοιγμάτων, φρέαρ υδροληψίας κλπ.

Βρίσκεται στο Παρανέστι Δράμας. Για την κατασκευή του εκχειλιστή απαιτήθηκαν 220.000 m3 σκυροδέματος περίπου. Συνολικά διακινήθηκαν πάνω από 15.000.000 μ3 διαφόρων υλικών και διαστρώθηκαν πάνω από 300.000 μ3 σκυροδέματος.

Πηγή: Danos Stories

Θέλω να το χρησιμοποιήσω

    Τηλέφωνο (απαραίτητο)

    2019-03-14T13:22:06+03:0014 Μαρτίου, 2019|Δείτε τα βίντεο σας|0 Σχόλια

    Αφήστε ένα σχόλιο

    Go to Top