Ιστορικά2019-04-05T10:00:33+03:00

Ιστορικά

Σημείωση: Κάποια από τα βίντεο μας δεν είναι διαθέσιμα για εμπορική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

27 01 1919:50

Δ Ε Λ Φ Ο Ι, ο “ομφαλός της Γης” απο Ψηλά.

Δ Ε Λ Φ Ο Ι, ο "ομφαλός της Γης" Της Γιόλας Αργυροπούλου-Παπαδοπούλου επ. καθηγήτριας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μυθολογική και ιστορική αναδρομή [...]

Go to Top