Η Γαλάζια Πολιτεία της Μακεδονίας

Μία πόλη… πολλές ιστορίες, τρία ονόματα…

Νεάπολις 7 π.Χ. – 8 μ.Χ.

Χριστούπολις 8 μ.Χ. – 1400

Καβάλα από 1500 έως σήμερα

Ένας κρυμμένος θησαυρός…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Create with us

Terrestrial and aerial footage and photographs

 

View in detail our services and the

capabilities of Up Drones

applications that cover any

modern requirement.

MORE

Discover Us

Share it with us

Do you love shooting video and photos with drone?

Want to see your job on the Up Drones site?

MORE

See your jobs

Meet us

Our goal is the continuous improvement of our services and our vision providing solutions that meet the most demanding of your needs.

Know us better!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Aerial photography

Either shooting business themes or personal moments, it is definitely from another perspective, that of Up Drones!

If desired, aerial photography may be accompanied by terrestrial shots.

 

MORE